Clicky

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

16:15 | 16/11/2023

560 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 16/11 tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã chủ trì tổ chức “Diễn đàn Kinh tế tuần hoàn Việt Nam 2023” với chủ đề “Xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Kinh tế tuần hoàn”.
Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
Toàn cảnh diễn đàn.

Phát biểu đề dẫn tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết: Kinh tế tuần hoàn là một mô hình kinh tế hướng tới sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, tái chế chất thải, vừa góp phần bảo vệ môi trường vừa đem lại hiệu quả kinh tế. Đây được coi là một “giải pháp xanh” cho nền kinh tế bền vững, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của thế giới.

Phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ là tái sử dụng chất thải, coi chất thải là tài nguyên mà còn là sự kết nối giữa các hoạt động kinh tế một cách có tính toán từ trước, tạo thành các vòng tuần hoàn trong nền kinh tế. Kinh tế tuần hoàn có thể giữ cho dòng vật chất được sử dụng lâu nhất có thể, khôi phục và tái tạo các sản phẩm, vật liệu ở cuối mỗi vòng sản xuất hay tiêu dùng. Phát triển kinh tế tuần hoàn là giải pháp trọng tâm để đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kinh tế với môi trường. Tại Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Phát triển kinh tế xanh, ít chất thải, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, carbon thấp; khuyến khích phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn để sử dụng tổng hợp và hiệu quả đầu ra của quá trình sản xuất”.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại diễn đàn.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ TN&MT đã xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn gửi lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp. Dự thảo đã xác định 5 quan điểm chính, mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể từ nay đến 2025, đến 2030 cho thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam để thúc đẩy tiến trình chuyển dịch mô hình kinh tế theo hướng bền vững, đưa chất thải thành tài nguyên, trung hòa carbon và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Trên cơ sở đó, dự thảo đề xuất áp dụng 16 chỉ tiêu đánh giá việc thực hiện kinh tế tuần hoàn ở cấp độ quốc gia phân theo 3 nhóm gồm: Nhóm chỉ tiêu về sử dụng hiệu quả tài nguyên, vật liệu; tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo; Nhóm chỉ tiêu về kéo dài vòng đời sản phẩm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm tác động xấu đến môi trường; Nhóm chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và bền vững.

Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đã xác định 5 chủ đề, 17 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 56 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể. Đồng thời, đề xuất 35 nhóm vật liệu, sản phẩm, chất thải và dịch vụ thuộc 9 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên thực hiện kinh tế tuần hoàn phân theo lộ trình đến năm 2030. Ngoài ra, còn có các nội dung về định hướng triển khai và tổ chức thực hiện.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại diễn đàn.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh, kinh tế tuần hoàn chỉ có thể thành hiện thực khi có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của cộng đồng quốc t?公众号:暂未开通 việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức và đề xuất khuyến nghị cho Việt Nam rất quan trọng. Thứ trưởng cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cùng tham gia tích cực, đóng góp trách nhiệm để hiện thực hóa các sáng kiến KTTH, kinh tế xanh, kinh tế các bon thấp, góp phần đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, câu chuyện của kinh tế tuần hoàn cách đây 5 năm là một điều rất xa, chỉ nằm trên nghiên cứu nhưng nay là giải pháp, là bước tiến trên chặng đường phát triển bền vững, đây là điều quan trọng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, việc phát triển kinh tế tuần hoàn không thể bàn mãi về lý thuyết, nếu không có mục tiêu rõ ràng thì không thể thực hiện. Để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần phải có một kế hoạch rõ ràng, các mục tiêu cụ thể và có sự đồng thuận lớn của toàn xã hội. Đồng thời, cần phải có một hành lang pháp lý cho việc hình thành, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn gắn với trách nhiệm của các thành phần trong nền kinh tế. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, doanh nghiệp là động lực trung tâm, các tổ chức và từng người dân tham gia thực hiện. Đặc biệt, những chính sách cụ thể sẽ là bệ đỡ, bệ phóng cho các doanh nghiệp, khu công nghiệp thực hành kinh doanh tuần hoàn một cách hiệu quả nhất.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn
Bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện thường trú UNDP phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Ramla Khalidi - Trưởng đại diện thường trú, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) khẳng định, việc xây dựng một thế giới bền vững, bao trùm và thịnh vượng vào năm 2030 hoàn toàn khả thi. Trên cơ sở thúc đẩy chuyển dịch sang một nền kinh t?公众号:暂未开通 thấp và kinh tế tuần hoàn, Việt Nam có thể dẫn dắt cũng như định hướng con đường phát triển nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, đặc biệt thông qua đầu tư vào 3 nhóm vấn đề chiến lược: thiết kế tốt hơn cho kinh tế tuần hoàn, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao vốn con người.

Theo bà Ramla Khalidi, nền kinh tế tuần hoàn phù hợp với mục tiêu sản xuất và tiêu dùng bền vững. Có tới 80% nguy cơ tác động môi trường có thể được xác định ở giai đoạn thiết kế sản phẩm. Bằng cách tạo ra thay đổi từ khâu thiết kế, doanh nghiệp có thể phù hợp hơn với những mong đợi ngày càng tăng của xã hội và yêu cầu quy định. UNDP khuyến nghị áp dụng lộ trình thiết kế sinh thái, bắt đầu từ các yêu cầu chung mang tính sinh thái cho các sản phẩm như bao bì, nhựa, thực phẩm và đồ uống, dệt may và điện tử, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và lớn. Các quy định này từng bước kết hợp với các chính sách về “mua sắm công xanh” sẽ thúc đẩy sức mua của chính quyền địa phương và trung ương để kích thích tiêu dùng và sản xuất bền vững. Các chính sách tuần hoàn, đầu tư và chiến lược sẽ góp phần thực hiện tham vọng về khí hậu của Việt Nam và xúc tác để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy các tiêu chuẩn Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) của doanh nghiệp, sẽ khuyến khích sự liên kết của hoạt động kinh doanh và giúp tiếp cận nguồn vốn xanh.

Xây dựng kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn

Các đại biểu tham gia phiên thảo luận chuyên sâu về thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các ngành, lĩnh vực.

Tại diễn đàn, đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã cùng thảo luận về Dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn. Các ý kiến đều đồng thuận với dự thảo và đóng góp các quan điểm, ý kiến vào lộ trình triển khai trong thời gian tới. Trong đó, chú trọng cách tiếp cận phù hợp và cơ chế tài chính để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn tại các ngành, lĩnh vực từ cấp trung ương đến địa phương nhằm đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học, giảm ô nhiễm môi trường.

Các cơ chế tài chính như thúc đẩy thị trường carbon, nguồn tài chính đổi mới cho đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái cũng như huy động sự tham gia của tư nhân trong hoạt động quản lý chất thải được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng để thực hiện kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp cũng cam kết sẽ đồng hành cùng các cơ quan Nhà nước và tích cực hành động, thực hiện các giải pháp kinh tế tuần hoàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng.

N.H

Giải pháp thúc đẩy tiến trình phát triển tăng trưởng xanhGiải pháp thúc đẩy tiến trình phát triển tăng trưởng xanh
Đối thoại về Phát triển bền vững tại Diễn đàn Kinh tế xanh năm 2023Đối thoại về Phát triển bền vững tại Diễn đàn Kinh tế xanh năm 2023
Phát triển kinh tế xanh là cơ hội để Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển của thế giớiPhát triển kinh tế xanh là cơ hội để Việt Nam bắt kịp xu thế phát triển của thế giới

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
  • vietinbank

Giá vàng

DOJI Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN 70,900 71,800
AVPL/SJC HCM 70,800 71,700
AVPL/SJC ĐN 70,900 71,800
Nguyên liệu 9999 - HN 60,000 60,650
Nguyên liệu 999 - HN 59,900 60,400
AVPL/SJC Cần Thơ 70,900 71,800
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
PNJ Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ 60.100 61.250
TPHCM - SJC 71.000 71.900
Hà Nội - PNJ 60.100 61.250
Hà Nội - SJC 71.000 71.900
Đà Nẵng - PNJ 60.100 61.250
Đà Nẵng - SJC 71.000 71.900
Miền Tây - PNJ 60.100 61.250
Miền Tây - SJC 71.400 72.000
Giá vàng nữ trang - Nhẫn PNJ (24K) 60.100 61.200
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 24K 60.050 60.850
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 18K 44.390 45.790
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 14K 34.350 35.750
Giá vàng nữ trang - Nữ trang 10K 24.060 25.460
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
AJC Mua vào Bán ra
TT, 3A, NT Nghệ An 6,060 6,160
Trang sức 99.99 6,005 6,140
Trang sức 99.9 5,995 6,130
SJC Thái Bình 7,110 7,190
NT, ĐV, 3A Hà Nội 6,060 6,160
NT, 3A, ĐV Thái Bình 6,060 6,160
NL 99.99 6,020
Nhẫn tròn ko ép vỉ TB 6,020
Miếng SJC Nghệ An 7,110 7,190
Miếng SJC Hà Nội 7,110 7,190
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
SJC Mua vào Bán ra
SJC 1L, 10L, 1KG 71,000 71,800
SJC 5c 71,000 71,820
SJC 2c, 1C, 5 phân 71,000 71,830
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 60,150 61,200
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ 60,150 61,300
Nữ Trang 99.99% 60,000 60,900
Nữ Trang 99% 59,097 60,297
Nữ Trang 68% 39,566 41,566
Nữ Trang 41.7% 23,548 25,548
Cập nhật: 25/11/2023 03:00

Tỉ giá

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng VCB
AUD 15,502.26 15,658.84 16,162.40
CAD 17,251.77 17,426.03 17,986.42
CHF 26,734.39 27,004.44 27,872.84
CNY 3,322.45 3,356.01 3,464.45
DKK - 3,480.73 3,614.29
EUR 25,752.03 26,012.15 27,166.07
GBP 29,598.65 29,897.63 30,859.07
HKD 3,030.60 3,061.21 3,159.65
INR - 290.28 301.91
JPY 157.56 159.15 166.79
KRW 16.10 17.88 19.51
KWD - 78,435.41 81,577.23
MYR - 5,126.09 5,238.28
NOK - 2,205.61 2,299.43
RUB - 261.43 289.42
SAR - 6,447.58 6,705.84
SEK - 2,263.34 2,359.61
SGD 17,623.57 17,801.58 18,374.04
THB 605.47 672.74 698.55
USD 24,050.00 24,080.00 24,420.00
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Vietinbank
AUD 15,676 15,696 16,296
CAD 17,514 17,524 18,224
CHF 27,014 27,034 27,984
CNY - 3,325 3,465
DKK - 3,474 3,644
EUR #25,711 25,721 27,011
GBP 30,045 30,055 31,225
HKD 2,985 2,995 3,190
JPY 158.2 158.35 167.9
KRW 16.41 16.61 20.41
LAK - 0.68 1.38
NOK - 2,189 2,309
NZD 14,519 14,529 15,109
SEK - 2,249 2,384
SGD 17,567 17,577 18,377
THB 634 674 702
USD #24,025 24,065 24,485
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 24,120 24,120 24,420
USD(1-2-5) 23,901 - -
USD(10-20) 23,901 - -
GBP 29,786 29,966 30,901
HKD 3,048 3,069 3,158
CHF 26,877 27,039 27,882
JPY 158.78 159.73 167.14
THB 654.93 661.55 706.7
AUD 15,621 15,715 16,158
CAD 17,347 17,452 17,979
SGD 17,727 17,834 18,341
SEK - 2,275 2,351
LAK - 0.9 1.24
DKK - 3,494 3,609
NOK - 2,217 2,291
CNY - 3,358 3,448
RUB - 247 317
NZD 14,435 14,522 14,924
KRW 16.3 18.01 19.33
EUR 25,983 26,053 27,183
TWD 693.64 - 838.48
MYR 4,844.56 - 5,455.13
SAR - 6,366.96 6,692.17
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 24,060.00 24,080.00 24,400.00
EUR 25,994.00 26,098.00 26,786.00
GBP 29,828.00 30,008.00 30,798.00
HKD 3,046.00 3,058.00 3,159.00
CHF 26,957.00 27,065.00 27,800.00
JPY 159.38 160.02 164.24
AUD 15,620.00 15,683.00 16,160.00
SGD 17,819.00 17,891.00 18,292.00
THB 668.00 671.00 703.00
CAD 17,437.00 17,507.00 17,896.00
NZD 14,435.00 14,919.00
KRW 17.85 19.54
Cập nhật: 25/11/2023 03:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 24070 24120 24425
AUD 15728 15778 16187
CAD 17524 17574 17985
CHF 27270 27320 27729
CNY 0 3358.2 0
CZK 0 980 0
DKK 0 3406 0
EUR 26241 26291 26901
GBP 30271 30321 30789
HKD 0 3000 0
JPY 159.8 160.3 166.36
KHR 0 5.6713 0
KRW 0 17.2 0
LAK 0 1.0179 0
MYR 0 5100 0
NOK 0 2190 0
NZD 0 14500 0
PHP 0 324 0
SEK 0 2140 0
SGD 17893 17943 18354
THB 0 643.3 0
TWD 0 708 0
XAU 7110000 7110000 7170000
XBJ 5500000 5500000 5700000
Cập nhật: 25/11/2023 03:00